madmaskiner-omtalt

Er din kaffemaskine fuld af mug og skimmelsvamp?

mug i kaffen

Har du tjekket din kaffemaskine for nylig? Set ned i vandtanken eller under dryptuden? Mere end hver tiende kaffemaskine er fuld af mug eller skimmelsvamp, der kan give store helbredsmæssige problemer – især for allergikere!

Lider du tit af oppustet mave, får du pludselig diarré uden nogen påviselig årsag eller oplever du allergiske reaktioner og begynder at nyse, få kløe i øjnene eller drypnæse, hver gang du har lavet kaffe, kan det være fordi kaffemaskinen er fuld af mug og skimmelsvamp.

LÆS OGSÅ: Kaffemaskine test

Hvor sidder muggen?

Muggen opstår de steder, hvor der er vandrester tilbage efter kaffebrygningen og i de kalkaflejringer, der afsættes i maskinen. Det kan være:

 • i vandbeholderen på kaffemaskinen,
 • under låget på vandbeholderen
 • i rørsystemet
 • ude i dryptuden på maskinen
 • i bunden af filtertragten, der jo oftest står med det brugte, fugtige og varme kaffefilter i
 • på siderne af kaffekolben og
 • under et eventuelt låg på kaffekolben.

Her dannes et fugtigt og tilpas varmt miljø til, at der kan opstå både skimmelsvamp og mug – og de kan hurtigt få følgeskab af andre bakterier.

Kan også opstå i kapselmaskiner

Mug, skimmelsvamp og diverse bakteriefauna kan også opstå i kapsel- og espressomaskiner. Her er der faktisk endnu flere kringelkroge, det kan gemme sig i. Værst er det naturligvis i de dele af maskinen, hvor kalken aflejrer sig. Men også f.eks. i en drypbakke der ikke tømmes regelmæssigt, kan der opstå mug og skimmel på undersiden af risten.

LÆS OGSÅ: Kapsel kaffelmaskine test

Vi kan klare mug og skimmel til en vis grænse

Vi kan klare både mug, skimmel og de bakterier, der lever i kaffemaskinen til en vis grænse. Hvor meget vi kan tåle, afhænger af den enkeltes immunforsvar og bakteriefaunaen i vores maver. Men overstiges denne grænse, kan vi både opleve allergiske reaktioner og de mavesymptomer, vi allerede har omtalt.

Gøres der ikke noget ved årsagen til problemerne, kan der over tid opstå alvorlige følgesygdomme. Mug anses nemlig for at være den ”ukendte årsag” til mange alvorlige lunge- og mavesygdomme, samt en særlig allergi over for mug, der i ekstreme tilfælde kan medføre:

 • Øget træthed
 • Kronisk bihulebetændelse
 • Hyppig hovedpine
 • Åndedrætsproblemer
 • Lysfølsomhed
 • Muskel- og ledsmerter
 • Forvirring, uklarhed eller ligefrem hukommelsestab
 • Sløret syn
 • Hududslæt og
 • Følelsesløshed og snurren i finger, arme og ben.

Så der er god grund til at give kaffemaskinen et ekstra eftersyn og indføre en mere fast rutine for at rengøre den.

Hvordan forhindrer jeg, at der opstår mug i kaffemaskinen?

Den nemmeste måde at forhindre, at der opstår mug, skimmelsvamp og andre bakterier i kaffemaskinen, er ved at fjerne de kalkaflejringer, de kan opstår i. Det gøres ved jævnlig afkalkning af kaffemaskinen og regelmæssig rengøring af vandtank, dryptud, kaffetragt og kaffekolbe.

Effektiv afkalkning af kaffemaskinen

Til afkalkning er der ingen grund til at købe nogle af de kommercielle produkter, du kan få til formålet. I stedet kan du med fordel anvende eddike eller eddikesyre. Det er væsentlig mere effektivt.

Selve afkalkningen foregår således.

 1. Start med at fylde vandbeholderen på kaffemaskinen halvt op med vand og eddike eller eddikesyre.
 2. Sæt et kaffefilter i tragten og sæt kolben under.
 3. Tænd nu for kaffemaskinen og lad blandingen køre gennem kaffemaskinen til der er halvdelen af blandingen tilbage i vandbeholderen.
 4. Sluk nu for kaffemaskinen og lad den stå en halv times tid.
 5. Tænd for kaffemaskinen igen og lad derefter resten af blandingen køre gennem maskinen
 6. Lad blandingen stå i kaffekolben i 10 minutter, så den også får glæde af afkalkningen
 7. Kør blandingen lidt rundt i kolben, skrub med opvaskebørsten rundt langs kanterne indvendig og udvendig. Udvendigt skal du være ekstra grundig, der hvor håndtaget er sat på kolben.
 8. Fjern filteret og skrub også kaffetragten med opløsningen fra kaffekolben
 9. Hæld nu blandingen ud, skyld kaffekolben og hæld frisk, koldt vand i den.
 10. Hæld vandet på kaffemaskinen, sæt rent filter i tragten og kør vandet igennem.
 11. Skift vand og kør frisk, rent vand gennem maskinen et par gange til.
 12. Efter sidste omgang rent vand, kan du eventuelt sende koble og kaffetragt en tur i opvaskemaskinen.

Hvor tit skal jeg afkalke kaffemaskinen?

Jo mere du bruger kaffemaskinen, jo oftere skal den afkalkes. Bruger du kaffemaskinen hver dag, bør du afkalke den mindst en gang om måneden. Bruger du den sjældnere, kan du nøjes med at afkalke den hver anden måned.

Du kan også gøre det til en fast rutine, at tjekke dryptuden og indersiden af vandbeholderen for kalkaflejringer en gang om ugen. Bliver de synlige eller kan du mærke dem, bør du overveje at afkalke kaffemaskinen.

Kaffekolbe og kaffetragt kan med fordel sættes en tur i opvaskemaskinen en gang om ugen – hvis de kan tåle det. Kan de ikke det, bør du rengøre dem med opvaskebørsten i en balje varmt vand med sulfo i stedet.

LÆS OGSÅ: Espressomaskine test

Husk at afkalke og rengøre dryptuden

Kan dryptuden tages af kaffemaskinen, bør den lægges i en opløsning med 50 % vand og 50 % eddike eller eddikesyre i forbindelse med afkalkningen af maskinen. Det er nemlig ikke sikkert, at du får alle de kalkaflejringer, der er på dryptuden med, når du kalker maskinen af.

Kan dryptuden ikke afmonteres, bør du tørre den af med opløsningen og eventuelt bruge opvaskebørsten til at fjerne hårdføre kalkaflejringer.

På de lidt kraftigere maskiner, skal du også holde øje med, om der danner sig kalkaflejringer, de steder hvor de varme vanddampe fortætter og sætter sig som vandperler under brygningen. Her kan der også opstå kalkaflejringer og efterfølgende mug og skimmel.

Husk også låget, ydersiden og kanten af vandbeholderen

Gør det også til en del af den ugentlige rengøring, at aftørre ydersiden af hele kaffemaskinen, varmepladen og låget på vandbeholderen og over kaffetragten med samme opløsning, som du rengør dryptuden med.

Vær også omhyggelig med at få løsnet og fjernet eventuelle kalkaflejringer på kanten af vandbeholderen, så de ikke samler mug. De bliver nemlig ikke fjernet under afkalkningen, da du jo næppe fylder vandbeholderen til kanten.

Husk at smide det brugte kaffefilter ud

Gør det også til en god vane, at smide det brugte kaffefilter ud efter hver brygning. Det indeholder masser af fugt og varme.

Brygger du ikke kaffe hver dag, kan der hurtigt opstå mugsporer i de fugtige kaffebønner i filteret, ligesom der nemmere opstår mug i kalkaflejringerne i bunden af kaffetragten.

Så ud med kaffefilteret efter hver brygning. Skyld og tør eventuelt også kaffetragten, hvis du ved, at der er længe til næste gang, du skal bruge kaffemaskinen.

Ren kaffemaskine – ingen problemer

Holder du kaffemaskinen ren, afkalker den jævnligt og holder øje med kalkaflejringerne på de steder, vi har nævnt her i artiklen, fjerner du de kalkaflejringer, der giver grobund for mug, skimmel og sygdomsfremkaldende bakterier i kaffemaskinen.

Lav eventuelt et skema eller sæt det ind i kalenderen, så du er sikker på at huske det og derved undgår de ubehagelige følgesygdomme og symptomer, der følger med en mugforgiftning.